Visie en missie

De Geus (opgericht in 1992)…

 • streeft naar gelijkberechtiging van de vrijzinnigheid
 • wil het vrijzinnig gedachtegoed van Poincaré verspreiden
 • wil de nodige morele dienstverlening bieden aan alle mensen die hierom vragen
 • organiseert zelf activiteiten en stelt de infrastructuur ter beschikking van plaatselijke vrijzinnige of pluralistische verenigingen voor hun activiteiten

Waarden

De Geus…

 • stelt de mens centraal in al zijn/haar levensomstandigheden
 • maakt geen onderscheid naar geslacht, ras of stand
 • is onafhankelijk en staat los van elke politieke partij

Doelpubliek

De Geus…

 • is een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden
 • alle medewerkers/bestuursleden zijn vrijwilligers
 • iedereen, die het vrijzinnig gedachtegoed genegen is, kan lid worden van VZW VC De Geus

Verenigingen onder ons dak

 • Vermeylenfonds
 • Organisatiecomité Feesten Vrijzinnige Jeugd en de werkgroep leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer
 • Kunstkring De Geus
 • Volleybal-, darts- en pingpongclub
 • Kaartersclub voor de senioren

Onze infrastructuur

 • een ruime zaal (tot 70 personen) met bar, beamer en scherm. Er is een klein keukentje ter beschikking (er kan niet in gekookt worden)
 • een extra zaal die kan gebruikt worden voor tentoonstellingen en vrijzinnige plechtigheden
 • de infrastructuur kan door de leden van de Geus gebruikt worden voor privéaangelegenheden, mits deze hetzij vrijzinnig van aard zijn, hetzij levensbeschouwelijk neutraal zijn (bvb verjaardag, pensioenfeest)  

Liggingsplan

map de geus

Contact

Vrijzinnig Centrum
De Geus vzw

 Leopold III plein 71, 8530 Harelbeke
 info@vcdegeus
 www.vcdegeus.be

KBO 0448737044
RPR Gent, afdeling Kortrijk

voorzitter
Willy Vandemeulebroucke
voorzitter@vcdegeus.be

Ondervoorzitter
Ludo Depuydt
ondervoorzitter@vcdegeus.be

Zaalverantwoordelijke
Marc Destatsbader
zaalverantwoordelijke@vcdegeus.be

Secretaris
Myriam Loncke
secretaris@vcdegeus.be

Penningmeester
Connie Vandoorne
penningmeester@vcdegeus.be

Webmaster

webmaster@vcdegeus.be

Praatcafé 

Elke zondag is het ontmoetingscentrum open van 10u. tot +/-13.00u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen